Voorjaarsnota 2019

Totaaloverzicht exogene ontwikkelingen - lasten

Bedragen x € 1.000

incidenteel

structureel

Exogene ontwikkelingen - Lasten

2019

2020

2019

2020

2021

2022

2023

Trend 

0

0

-16.560

-28.942

-31.034

-33.073

-58.457

Areaal

0

0

0

-6.757

-7.903

-9.049

-11.816

Rente-ontwikkelingen 

2.128

1.485

647

647

647

647

647

Herijking weerstandscapaciteit

5.515

0

0

0

0

0

0

Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

III) Exogene ontwikkelingen - Lasten

7.643

1.485

-15.913

-35.052

-38.290

-41.475

-69.626

ga terug