Voorjaarsnota 2019

Totaaloverzicht exogene ontwikkelingen - baten

Exogene ontwikkelingen - Baten

2019

2020

2019

2020

2021

2022

2023

Gemeentefonds

-5.000

0

-1.000

6.000

13.000

20.000

44.000

Belasting- en parkeeropbrengsten

600

900

3.900

7.078

7.158

7.241

11.098

Verbonden partijen

4.352

11.256

1.457

1.457

1.457

1.457

1.457

II) Exogene ontwikkelingen - Baten

-48

12.156

4.357

14.535

21.615

28.698

56.555

ga terug