Voorjaarsnota 2019

Overzicht centrale reserves

Bedragen x € 1.000

Centrale reserves

Saldo per
31-12-2018

Voorstel Resultaat-bestemming 2018

Saldo per 01-01-2019

Reserve  grondbedrijf 

             60.706

                        -2.894

          57.812

Algemene reserve gdh

             54.751

                        16.649

          71.400

BR Centrale Bedrijfsvoeringsreserve

                  -  

                       -11.594

         -11.594

BR Onderhoud Sportaccommodaties

              4.502

                           -663

           3.839

BR Onderhoud Vastgoed

              2.869

                           -183

           2.686

Programmareserve 2 - College en Bestuur

                  -  

                           -409

             -409

Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

                  -  

                         1.064

           1.064

Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid

                  -  

                           528

             528

Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek

                 -11

                           506

             495

Programmareserve 6 - Onderwijs

                  -  

                         3.544

           3.544

Programmareserve 7 - Werk en Inkomen 

                  -  

                           266

             266

Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

                586

                       -22.223

         -21.637

Programmareserve 9  - Buitenruimte

                  -  

                         2.103

           2.103

Programmareserve 10 - Sport

                -224

                           390

             166

Programmareserve 11 - Economie

                  -  

                            -35

              -35

Programmareserve 12 - Mobiliteit

                  -  

                         2.500

           2.500

Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

                -217

                         5.217

           5.000

Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

                  -  

                           159

             159

Totaal 

122.962

-5.077

117.885

ga terug