Voorjaarsnota 2019

Rotterdamsebaan

In september 2012 heeft de raad ingestemd met de aanleg van de Rotterdamse Baan. De kosten van de Rotterdamse Baan zijn geraamd op € 565 mln. Dit wordt gedekt uit een rijksbijdrage, een bijdrage van Haaglanden en een bijdrage van de gemeente. Na afronding van het boorproces volgt een herijking van het risicoprofiel. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de voordelen van het project Rotterdamsebaan worden tot een maximum van € 25 mln. verrekend met de gebiedsontwikkelingen Binckhorst & CID en voor het overig met REIS. De verwachte vrijval uit het project, als gevolg van afronding van het boorproces, ligt bij de meest actuele prognose onder het maximum van € 25 mln. De eerste € 5 mln. is daarbij bestemd voor het OCC, conform raadsbesluit RIS300068 uit juli 2018.